Privacy Verklaring

Privacy & Cookies
Wij respecteren de privacy van bezoekers van de website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) stelt.

Waarom we gegevens nodig hebben
Stichting VaccinatieVeiligheid verwerkt persoonsgegevens van leden, donateurs en belangstellenden voor het beheren van de ledenadministratie, het ontvangen van donaties, het voeren van een financiƫle administratie, statistisch onderzoek, het voeren van campagne en het doorgeven aan gespecialiseerde advocaten teams benodigd om onze claims te kunnen uitvoeren na toestemming en overeenkomst met de cliƫnt.
Verder verwerken we IP adressen om er voor te zorgen dat onze websites goed functioneren en om onze websites te beschermen tegen kwaadwillenden.

We verwerken persoonsgegevens onder andere op grond van de wettelijke verplichting waaraan wij moeten voldoen, deze is omschreven in de Wet.

Delen met anderen
We delen jouw persoonsgegevens met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Ook in enkele andere gevallen verstrekken wij jouw persoonsgegevens aan derden, maar dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming hiervoor.

Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om eenzelfde niveau van beveiliging te garanderen en de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te bewaken. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Bijzondere en/of gevoelige gegevens die wij verwerken
Doordat wij een platform en contractpartij voor juridische claims zijn, zijn veel gegevens die wij verwerken gevoelig. Als je er van overtuigt bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld van een minderjarige, neem dan contact met ons op via ons contact formulier. Wij verwijderen dan de informatie.

Wij zijn ons hiervan bewust en hebben onze technische beveiligingsmaatregelen hierop afgestemd. Stichting VaccinatieVeiligheid heeft niet de intentie bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens te verzamelen. Als je er van overtuigt bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld van een minderjarige, neem dan contact met ons op via ons contact formulier. Wij verwijderen dan de informatie.

Stichting VaccinatieVeiligheid bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is. Dit om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Na realisatie van de doelen kan het zo zijn dat we voor analyse doeleinden je gegevens geanonimiseerd bewaren.