Stichting Vaccinatieveiligheid start claim site voor Covid19-vaccinatieschade.


Sinds de start van het Covid19-vaccinatieprogramma zijn er ruim 164.000 meldingen van bijwerkingen gemeld bij Lareb. Personen die ernstig letsel hebben opgelopen als gevolg van de vaccinatie, kunnen zich vanaf vandaag melden op vaccinclaim.com. Slachtoffers die zich aanmelden voor individuele- of massaclaims worden direct in contact gebracht met de juiste specialist.

Wellicht zijn bijwerkingen zeldzaam, maar dat neemt niet weg dat er door de massale vaccinaties toch mogelijk duizenden mensen kampen met bijwerkingen en wellicht zelfs overlijden. Door een centraal platform aan te bieden voor het indienen van claims en het aanbieden van claimzaken zorgen we ervoor dat eventuele schades verhaald kunnen worden.

“Volgens de publicaties van overheidsinstanties wereldwijd komen myocarditis, hartaanvallen, herseninfarcten, menstruatiestoornissen en allergische reacties als bijwerkingen voor. Wij bieden een platform voor een ieder die aantoonbare vaccinatieschade wil verhalen”, aldus de heer Filippini.

Het platform VaccinClaim.com is een initiatief van Stichting Vaccinatieveiligheid, dat optreedt als onafhankelijk intermediair voor het afhandelen van (massa)claims voor aantoonbare schade ten gevolge van vaccinatie. Op korte termijn zal VaccinClaim.com uitgroeien tot een internationaal platform.

Perscontact:

Stichting Vaccinatieveiligheid
Dhr. L.T.C. Filippini
info@vaccinclaim.com