Vermoede
Bijwerkingen

1.105.773

Aantal
Meldingen

229.591

Meldingen
van Overlijden

701

Bron: Lareb.nl | Datum: 18/09/2022

Voor iedereen die aantoonbare schade heeft na Covid19-vaccinatie.