Vermoede
Bijwerkingen

1.105.511

Aantal
Meldingen

229.537

Meldingen
van Overlijden

701

Bron: Lareb.nl | Datum: 04/09/2022

Voor iedereen die aantoonbare schade heeft na Covid19-vaccinatie.